On Monday the 13th of May, I will be giving a very special international Women-Healing..

As a tribute to all the women in the world, I am going to give a free healing to as many women as possible! Worldwide..

A healing where healing takes place for your own Female- Being, as wel as healing in the Collective Woman-Being.

As a giver of healings, as a conduit, I find it very beautiful and special to be able to do this.

This healing will be about the Mother theme. The Motherwound, Motherpain, mother-daughter-issues. And this healing is for women that has lost a child. And for women that desire a child and have no children. A healing for Mother Earth.

And:

  • To make a contribution to you personally
  • To be a contribution to the healing of all those times that you were hurt in your female being.
  • To support you so that you dare to choose self-confident and confident for your womanhood.
  • To support you so that you treat yourself respectfully and deal with yourself.
  • So you dare to stay close to yourself and dare to set your limits.

I also give this healing as a healing for the Collectieve Female-energy, the energy field of all women in the world together.

Even though I do not know you, I feel you and I carry you.
No words are needed for that.
With this collective energy you are unconsciously connected as a woman, wherever you are in the world.

That is why it is important for this healing, that wherever in the world, as many women as possible participate.
Preferably at the same time, so that we can form an incredibly strong network in loving energy.

You can participate wherever you are.
You do not have to be able to do anything for it, do nothing for investing, at some time after, and almost nothing to do.

It is nice if you can receive the healing in a nice quiet and comfortable place where you will not be disturbed, but that is not a requirement. It would be nice, because then the energy can flow undisturbed and will do its work within you, where it is needed.
Tuning into a healing is actually done by thinking about it alone.
Your energy and your Higher Self do understand everything that is needed to understand.
You do not have to do, be able to or know anything about it.

Will you also join this unique and valuable healing?
Valuable for yourself and valuable for all others, because this healing can be of great importance in the balance between male and female energy worldwide.

Register quickly and reserve this time in your diary. 13 May 2019 from 7:45 pm to 8:45 pm

Share this message with other women, anywhere in the world ❤

As women, let’s join our powerful women’s energy and carry each other in it.

And help me make my dream come true, for me to give a distance healing again to all women in the world with participants from all continents, from all countries!

Do you want to join us?

Aanstaande maandag 13 Mei, ga ik opnieuw een hele bijzondere internationale Vrouwenhealing geven.

Als eerbetoon aan alle vrouwen ter wereld, ga ik ook dit jaar, aan zoveel mogelijk vrouwen! wereldwijd, een gratis afstandshealing geven.

Een healing waarbij er heling plaats vindt op jouw eigen Vrouw-Zijn, als ook op het Collectieve Vrouw-Zijn.

Als gever van healingen, als doorgeefluik, vind ik het ontzettend mooi en bijzonder om dit te mogen doen.

Deze healing zal gaan over Moeder in al haar facetten. De voormoederlijn, de moeder-dochter-band, de moederwond, Moeder Aarde, Moederschap met alles wat daarin is, of wat juist niet daarin in.

En

  • Om een bijdrage aan jou persoonlijk te leveren aan
  • Om een bijdrage te zijn aan het helen van al die keren dat je gekwetst bent in jouw VrouwZijn.
  • Om je te ondersteunen, zodat je zelfbewust en zelfverzekerd voor jouw Vrouw-Zijn durft te kiezen.
  • Om je te ondersteunen zodat je respectvol met jezelf omgaat en met je om laat gaan.
  • Dat je dicht bij jezelf durft te blijven en je grenzen aan durft te geven.

Maar ik geef deze healing ook als heling voor het Collectieve Vrouwenveld, het energieveld van alle vrouwen ter wereld samen.

Ook al ken ik je niet, ik voel je en ik draag je. Daar zijn geen woorden voor nodig. Met deze collectieve energie ben je als vrouw onbewust verbonden, waar je ook ter wereld woont.

Daarom is het voor deze healing van belang dat er, waar ook ter wereld, zo veel mogelijk vrouwen meedoen. En het liefst tegelijkertijd, zodat we met elkaar een ontzettend sterk netwerk in liefdevolle energie vormen.

Je kunt meedoen, waar je ook bent.
Het is fijn als je op de healing kunt afstemmen op een plek waar je niet gestoord wordt, maar dat is geen vereiste. Het is wel fijn als je lekker even een moment voor jezelf hebt op een fijne rustige en voor jou comfortabele plek, waarop je deze healing ontvangt zodat de energie ongehinderd kan stromen en in kan werken bij jou waar het nodig is.
Ook daar hoef je niets voor te doen, kunnen of weten.

Afstemmen op een healing doe je eigenlijk al door er alleen al aan te denken.
Jouw energie en jouw hoger zelf snapt dan al wat er nodig is.

Wanneer je je aangemeld hebt, ontvang je een mail met uitgebreide informatie over hoe het werkt met deze afstandshealing.

Doe je ook mee met deze unieke waardevolle healing?

Waardevol voor jezelf en waardevol omdat deze healing van groot belang kan zijn in de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie wereldwijd.

Schrijf je snel in en reserveer deze tijd in je agenda. 13 Mei van 19.45 uur tot 20.45 uur op een voor jou fijne plek.

Deel dit bericht met andere vrouwen, waar ook ter wereld ❤
Laten we als vrouwen onze krachtige vrouwen-energie bundelen en elkaar dragen daarin.

En help mij mijn droom waar te maken, om ook dit jaar een afstandshealing te geven aan alle vrouwen ter wereld met deelnemers vanuit alle continenten, vanuit alle landen!